Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy (nazývané aj fondy s pevným výnosom) sú investičné fondy, ktoré investujú predovšetkým do úročených cenných papierov, ako sú štátne a podnikové dlhopisy, hypotekárne záložné listy alebo dlhové cenné papiere finančných inštitúcií. Do takýchto fondov patrí napr. aj náš Eurový dlhopisový fond.