Dollar-Cost Averaging

Dollar-Cost Averaging (DCA) alebo priemerovanie nákladov je investičná stratégia, ktorú využíva množstvo investorov. Pri DCA investor investuje v pravidelných intervaloch takú istú sumu peňazí do určitého cenného papiera alebo portfólia bez ohľadu na ich cenu. Cieľom tejto stratégie je znížiť vplyv krátkodobých výkyvov cien aktíva a tiež aj predísť nevhodne načasovanej jednorazovej vyššej celkovej investícií pri potenciálne vyššej cene.