EPS

Zisk na akciu (EPS) je pomerový ukazovateľ čistého zisku na počet akcií. Udáva teda koľko zisku spoločnosti pripadá na jednu akciu. Tento ukazovateľ je široko používanou metrikou a používa sa na rôzne fundamentálne a iné analýzy.