ESG

Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) sa vzťahujú na tri základné princípy, ktoré sú základom každej udržateľnej investície. Environmentálne kritériá zohľadňujú spôsob, akým spoločnosť chráni životné prostredie, vrátane podnikových politík zameraných napríklad na zmenu klímy. Sociálne kritériá skúmajú, ako riadi vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých pôsobí. Správa a riadenie sa zaoberá vedením spoločnosti, odmeňovaním vedúcich pracovníkov, auditmi, vnútornou kontrolou a právami akcionárov.