Fond fondov

Fond fondov je fond, ktorý investuje do iných fondov (subfondov), pričom nemá vo svojom štatúte uvedené obmedzenie, že maximálny podiel subfondov môže byť 10% majetku tohto fondu fondov. Inými slovami, jeho portfólio obsahuje expozíciu do  podkladových aktív subfondov. Cieľom stratégie fondu fondov je dosiahnuť širokú diverzifikáciu a minimálne riziko.