Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je metóda, ktorá sa používa na meranie vnútornej hodnoty cenného papiera skúmaním súvisiacich ekonomických a finančných faktorov. Fundamentálni analytici študujú čokoľvek, čo môže ovplyvniť hodnotu cenného papiera, od makroekonomických faktorov, ako je stav ekonomiky a priemyselných podmienok, až po mikroekonomické faktory, ako je efektívnosť riadenia spoločnosti. Cieľom je určiť cenu, ktorá sa môže porovnať s aktuálnou reálnou cenou cenného papiera a zistiť, či je cenný papier podhodnotený alebo nadhodnotený.