Hodnotové akcie

Hodnotové akcie (value stocks) sú akcie spoločností, ktoré sa obchodujú za nižšiu cenu v porovnaní s jej fundamentálnymi ukazovateľmi, ako sú dividendy, zisky alebo tržby, čím sú atraktívne pre hodnotových investorov. Medzi bežné charakteristiky hodnotových akcií patrí vysoký dividendový výnos alebo nízky pomer P/E ukazovateľa. Medzi hodnotové akcia patria napr. Procter & Gamble alebo Verizon.