IPO

Prvotná verejná ponuka (IPO-Initial public offering) je proces, pri ktorom sa akcie súkromnej spoločnosti prvýkrát ponúkajú verejnosti na burze cenných papierov. IPO umožňuje spoločnosti získať kapitál od verejných investorov. Na to, aby mohli spoločnosti ponúkať svoje akcie verejne musia splniť rôzne podmienky búrz, komisií pre cenné papiere a iných orgánov dohľadu nad finančným trhom.