ISIN

Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) pozostáva z 12 alfanumerických znakov. Umožňuje jedinečnú  identifikáciu cenného papiera.