Index

Index meria cenovú výkonnosť skupiny cenných papierov pomocou štandardizovanej metriky a metodiky. Indexy na finančných trhoch sa často používajú ako benchmarky na hodnotenie výkonnosti investície. Medzi najznámejšie akciové indexy patria napr. S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average.