Inflácia

Inflácia označuje všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. Tempo rastu inflácie sa vyjadruje v percentách.