Kľúčové úrokové sadzby ECB

Kľúčovou úrokovou sadzbou sa rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje pre obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Existuje niekoľko kľúčových úrokových sadzieb ECB. Kľúčovou úrokovou sadzbou je spravidla úroková sadzba, za ktorú si komerčné banky môžu požičať peniaze od ECB. Táto úroková sadzba sa nazýva aj hlavná refinančná sadzba.