Kupón

Kupón alebo kupónová platba je ročný úrokový výnos z dlhového cenného papiera, najmä dlhopisu, pričom býva vyjadrený ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu. Napríklad z dlhopisu v hodnote 1 000 EUR s kupónom 7 % p. a. prináša hrubý výnos 70 EUR ročne.