Makroekonómia

Makroekonómia sa zaoberá rozsiahlymi ekonomickými otázkami, ako sú inflácia, HDP alebo nezamestnanosť. Pomáha tvoriť základ veľkej časti hospodárskej politiky vlád. Rôzne reporty o makroekonomických ukazovateľoch majú vplyv aj na pohyb cien cenných papierov.