Menové riziko

Menové alebo kurzové riziko vzniká zo zmeny hodnoty jednej meny vo vzťahu k inej mene. Investori alebo spoločnosti, ktoré majú aktíva alebo obchodné operácie za hranicami jednotlivých štátov v rôznych menách, sú vystavení menovému riziku, ktoré môže vytvárať nepredvídateľné zisky a straty.