Podiel

Podiel je najmenšia jednotka predstavujúca podielnikov podiel na majetku podielového fondu. Pri investícií investor nadobúda určitý počet podielov v podielovom fonde. Ak čistú hodnotu majetku podielového fondu vydelíme počtom vydaných podielov, dostaneme hodnotu jedného podielu. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov.