Portfólio

Za portfólio sa považujú všetky cenné papiere, ktoré správcovská spoločnosť alebo osoba drží v určitom rozložení v súlade s konkrétnou investičnou stratégiou. Fond je tiež portfólio a pozostáva z viacerých rôznych aktív (napr. dlhopisov, akcií, fondov, nehnuteľností atď.), ktoré správca fondu vyberá v súlade s dokumentmi a stratégiou fondu.