Rastové akcie

Rastové akcie (growth stocks) sú akcie tých spoločností, u ktorých sa očakáva, že ich hodnota bude rásť rýchlejšie ako priemerne rastie trh. Tieto akcie väčšinou nevyplácajú dividendy. Spoločnosti chcú zisky, ktoré nahromadia reinvestovať s cieľom urýchlenia rastu. Za rastové akcie sa považujú napr. Nvidia, AMD alebo Meta.