Rating

Rating je hodnotenie bonity spoločnosti alebo krajiny špecializovanými ratingovými agentúrami (CRA). Najznámejšie ratingové agentúry sú Standard & Poor’s (S&P), Moody’s a Fitch Ratings. Úverový rating sa zvyčajne vyjadruje písmenami a jeho cieľom je poskytnúť veriteľom a kupujúcim dlhopisov odhad pravdepodobnosti, že budú vyplatené úroky a splatený kapitál. V prípade agentúry S&P je najlepším možným úverovým ratingom AAA, ktorý môže byť následne znížený na AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C a napokon D. Ratingy AAA až BBB sa považujú za investičný stupeň, pod ktorým mnohí inštitucionálni investori nesmú nakupovať. Krajiny ako napr. Spojené štáty americké, Nemecko alebo Nórsko pravidelne dosahujú jedny z najlepších úverových ratingov.