Referenčná hodnota

Referenčná hodnota alebo benchmark je štandard, voči ktorému možno merať a porovnávať výkonnosť investície alebo zloženie fondu. Vo všeobecnosti ide o porovnateľné indexové portfólio. Na tento účel sa väčšinou používajú akciové a dlhopisové indexy širokého trhu a trhového segmentu (napr. indexy od spoločností ako sú MSCI, Merrill Lynch alebo Citigroup).