Riadenie portfólia

Okrem investičných fondov a vlastných investícií môžu cenné papiere klientov spravovať aj správcovia aktív. Cieľom správcu aktív je zvyšovanie celkového bohatstva v priebehu času získavaním, udržiavaním a obchodovaním s investíciami, ktoré majú potenciál rásť na hodnote. Aktíva sú spravované na základe  zmluvy o riadení portfólia, v ktorej sa podrobne uvedú pravidlá investovania a poplatky za správu. Riadenie portfólia ako službu ponúkajú rôzne finančné inštitúcie,  ku ktorým patria aj banky.