Štátny dlhopis

Štátny dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý vydáva štát. Peniaze, ktoré štáty dostanú za dlhopisy väčšinou používajú na krytie svojich výdavkov a záväzkov.