Súvaha

Súvaha označuje finančný výkaz, ktorý vykazuje aktíva, záväzky a vlastné imanie spoločnosti k určitému časovému okamihu. Súvahu možno použiť spolu s ďalšími dôležitými finančnými výkazmi na vykonanie fundamentálnej analýzy alebo výpočet finančných ukazovateľov.