Trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia je aktuálna trhová hodnota všetkých akcií spoločnosti, ktoré sú v obehu. Vypočíta sa vynásobením počtu akcií v obehu cenou akcie. Tento ukazovateľ sa často používa na porovnanie veľkosti spoločností. Spoločnosti môžu byť kategorizované ako veľké, stredné alebo malé v závislosti od ich trhovej kapitalizácie. Medzi spoločnosti s najväčšou trhovou kapitalizáciou patria napr. Amazon, Microsoft alebo Apple, ktorý bol aj prvou spoločnosťou, ktorého trhová kapitalizácia presiahla 3 bilióny amerických dolárov.