Trhový cyklus

Pokiaľ ide o kapitálové trhy, trhový cyklus alebo fáza označuje stav kapitálového trhu za určité časové obdobie. Sú možné tri fázy: vzostupná fáza (býčí trh), zostupná fáza (medvedí trh) a fáza postranného trhového vývoja. Počas cyklu niektoré cenné papiere alebo triedy aktív dosahujú lepšie výsledky ako iné, pretože majú lepšie podmienky na rast v danom cykle.