Úrokové riziko

Úrokové riziko vyplýva zo zmien úrokových mier a môže negatívnym alebo pozitívnym spôsobom ovplyvniť hodnotu investície. Ak sa úrokové sadzby zvýšia, hodnota dlhopisu alebo inej investície s pevným výnosom na sekundárnom trhu klesne, a opačne.