Vstupný a výstupný poplatok

Sprácovská spoločnosť ich účtuje z investície klienta pri nákupe alebo predaji investície. Súvisí s nákladmi na distribúciu. Ak by bol vstupný poplatok 1% a investovali by sme 5 000 eur, bude z nich odpočítaný poplatok vo výške 1 %, čo je v našom príklade 50 eur.