Výkonnosť

Vyjadruje a meria zhodnotenie investície alebo portfólia počas určitého časového obdobia. V prípade investičných fondov je to zvyčajne zmena čistej hodnoty aktív (NAV) vyjadrená v percentách. Výkonnosť je teda zmena aktuálnej ceny podielu fondu za určité časové obdobie.