Výkonnostný poplatok

Výkonnostný poplatok je odplata správcovskej spoločnosti za spravovanie fondu, spravidla z dôvodu dosiahnutia nadštandardných výnosov. Tento poplatok si správcovia účtujú iba pri splnení vopred stanovených a presne dohodnutých podmienkach v dokumentoch fondu.