Výnos do splatnosti

Výnos (do splatnosti) udáva odhad celkovej miery výnosu vyjadrenej v percentách, ktorý by investor dosiahol pri kúpe dlhopisu za aktuálnu trhovú cenu a prijatí všetkých úrokových platieb (ich okamžitom reinvestovaní pri pôvodnej miere výnosu), a pri držaní do splatnosti. Vďaka tomu môžeme porovnávať dlhopisy podobnej kreditnej kvality, ale s rôznymi vlastnosťami (doba splatnosti, kupón, cena atď.).