YTD

Year to date (YTD) označuje časové obdobie začínajúce prvým dňom aktuálneho kalendárneho roka alebo fiškálneho roka až do aktuálneho dátumu. Informácie od začiatku roka sú užitočné pri analýze obchodných trendov v priebehu času alebo pri porovnávaní údajov o výkonnosti s konkurentmi alebo rovesníkmi v rovnakom odvetví.