Zmiešané fondy

Zmiešané fondy môžu spravidla investovať do akcií, dlhopisov a iných investičných fondov, čím kombinujú potenciálny výnos a rizikové charakteristiky akciových trhov a dlhových investícií.