Investovanie krok za krokom

Investovanie krok za krokom

PREČO INVESTOVANIE

 • zhodnotenie úspor tým najlepším spôsobom
 • efektívne rozloženie peňazí do podielových fondov
 • možnosť ochrany úspor pred vplyvom inflácie
 • pohodlie – administratíva a informačná jednoduchosť
 • transparentnosť

PREČO INVESTOVANIE S NAMI

 • ponuka produktov pre každý typ klienta - od konzervatívnych po dynamické
 • naši portfólio manažéri sú experti v danom obore
 • vytvárame a spravujeme fondy pre retail, privátne bankovníctvo aj inštitucionálnych klientov

AKO INVESTOVAŤ

 • návšteva pobočky Slovenskej sporiteľne – preukázanie sa občianskym preukazom, podpísanie rámcovej zmluvy, vyplnenie investičného dotazníka
 • výber podielového fondu, alebo produktu na základe vyplneného investičného dotazníka ; oboznámenie sa s dokumentom Kľúčové informácie pre investorov
 • zúčtovanie peňazí – po zadaní pokynu na nákup sa rezervujú peniaze na účte v Slovenskej sporiteľni a vydajú sa podielové listy
 • po investícii – na poštovú, alebo emailovú adresu je zaslaná konfirmácia o vykonaní pokynu

KDE INVESTOVAŤ  DO PODIELOVÝCH FONDOV?

Vyhľadajte si pobočku Slovenskej sporiteľne, ktorú máte najbližšie

Tip:

Začať s investovaním prostredníctvom pravidelného investovania je dobrá cesta ako sa zoznámiť s podielovými fondami