AIFM

Európsky legislatívny rámec (Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU), ktorý upravuje správu alternatívnych investičných fondov a správcov alternatívnych investičných fondov. Na Slovensku ho upravuje Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011.