AIFM

Európska regulácia Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU, ktorá reguluje alternatívne investičné fondy a správcov alternatívnych investičných fondov. Na Slovensku ich upravuje Zákon o kolektívnom investovaní 203/2011.