ECB (Európska centrálna banka)

Je centrálnou bankou 19 európskych krajín, ktoré prijali euro ako svoju menu. Hlavnou úlohou ECB je cenová stabilita v eurozóne a zachovanie kúpnej sily eurosystému. Každá krajina eurozóny má aj národnú banku, ktorá je súčasťou eurosystému. Guvernér centrálnej banky každej členskej krajiny je reprezentovaný v rade guvernérov (monetárnej rade), na ktorej čele je prezident.