ETF

ETF (exchange traded funds) sú na burze obchodované fondy, ktoré kopírujú napríklad vývoj indexov, komodít, dlhopisov, alebo kôš vybraných aktív. ETF sú v mnohých ohľadoch podobné podielovým fondom, no sú však kótované na burzách a obchodované po celý deň, rovnako ako bežné akcie. Ich výhodou býva nákladová a daňová efektívnosť. ETF môžu obsahovať mnoho druhov investícií vrátane akcií, komodít, dlhopisov alebo kombináciu druhov investícií. Fond obchodovaný na burze je obchodovateľný cenný papier, čo znamená, že má cenu, ktorá umožňuje jeho kúpu a predaj.