EURIBOR

Označuje referenčnú (odporúčanú) sadzbu, za ktorú sú eurové termínované vklady zvyčajne ponúkané jednou bankou druhej na medzibankovom trhu a slúži ako referenčná mena pre mnohé bankové produkty. Tieto pôžičky môžu mať rôznu maturitu: týždennú, mesačnú, 3-mesačnú, 9-mesačnú a 12-mesačnú.

3-mesačný EURIBOR je dôležitým benchmarkom, pretože ho využívajú viaceré finančné produkty denominované v EUR ako napríklad hypotéky, bežné účty a deriváty. EURIBOR má v eurozóne podobnú úlohu ako LIBOR v USA a vo Veľkej Británii.

Výšku EURIBORu určuje 20 vybraných bánk: Belfius, BNP-Paribas, HSBC France, Natixis, Credit Agricole, Societe General, Deutsche Bank, DZ Bank, National Bank of Greece, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Banque et Caisse, ING Bank, Caixa, Banco Bibao, Banco Santander, CECABANK, CaixaBank a Barclays.