Futures

Futures je finančný kontrakt o kúpe alebo predaji finančného inštrumentu alebo komodity za vopred dohodnutých podmienok. Futures kontrakty sú deriváty obchodovateľné na burze a ich podmienky sú štandardizované. Využíva sa pri nich finančná páka a môžu sa používať na hedžing.

Futures kontrakty majú rôzne podkladové aktíva. Napr. komodity u ktorých môže prísť k fyzickej dodávke alebo akciové indexy a menové páry.