IPO (Initial Public Offering)

Prvá verejná ponuka akcií spoločnosti (IPO) je vtedy, ak sa korporácia rozhodne získať kapitál tým, že ponúkne svoje akcie na kapitálovom trhu.

Spoločnosti hľadajú spôsoby ako získať kapitál, vo všeobecnosti ho môžu získať úverom, vydaním dlhopisov alebo vstupom na akciový trh. Pokiaľ sa spoločnosť rozhodla pre poslednú možnosť, najčastejšou formou je práve IPO.