ISIN

ISIN (International Securities Identification Number) je medzinárodné označenie cenného papiera. Jedná sa o dvanásťmiestny alfanumerický kód, ktorým sa označuje krajina emitenta a špecifikácia cenného papiera. ISIN prideľuje napríklad centrálny depozitár.