LIBOR

London Interbank Offered Rate je priemerná medzibanková úroková sadzba vypočítaná každý deň o 11:30 hod. Táto fixná sadzba sa tvorí medzi 12 bankami a vyjadruje úrok, za ktorý sú si ochotné navzájom požičať. LIBOR sa používa ako referenčná sadzba pri výpočte mnohých finančných nástrojov.