OTC (Over the counter)

Je decentralizovaný trh, ktorý nemá konkrétnu fyzickú lokáciu. Keďže ide o neregulovaný trh, jednotlivé obchody a ich podmienky sú dohodnuté priamo medzi účastníkmi. Na tomto trhu sa primárne obchodujú FX, deriváty, dlhopisy a štruktúrované investičné produkty. Medzi OTC patrí OTC Bulletin Board a Pink Sheet, kde sa obchodujú aj akcie.