P/B (The price-to-book ratio)

Ide o pomer trhovej ceny k účtovnej hodnote na akciu. Podobne ako P/E sa používa pri oceňovaní spoločnosti.

V prípade, že P/B je nižšie ako 1, to znamená, že účtovná hodnota spoločnosti je nižšia ako
trhová.