YTM

YTM (yield to maturity) predstavuje výnos do splatnosti dlhového cenného papiera.