Alokácia aktív

Alokácia aktív znamená, že fond cielene rozkladá svoje investície do rôznych typov aktív, ako napríklad nástroje peňažného trhu, dlhopisy alebo akcie. Alokácia môže byť napr. odvetvová, menová, trhová. Optimalizácia rizika a investičnej stratégie sa dosahuje práve správnou alokáciou aktív a primeraného zasahovania do nej.