Alternatívna investícia

Alternatívna investícia je finančné aktívum, ktoré nepatrí medzi investičné nástroje ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy alebo hotovosť. Väčšina alternatívnych investičných aktív je nakupovaná inštitucionálnymi alebo profesionálnymi investormi z dôvodu ich zložitej povahy, nedostatočnej regulácie a stupňa rizika. Medzi alternatívne investície patria rizikový kapitál, hedžové fondy, umenie a starožitnosti, komodity a deriváty. Nehnuteľnosti (realitné fondy) sa tiež klasifikujú ako alternatívne investície.