Benchmark

Benchmark je štandardom voči ktorému sa porovnáva výkonnosť, volatilita alebo iné ukazovatele. Takto sa môžu porovnávať akcie, podielové fondy alebo riadené portfóliá. Benchmarkom môže byť napríklad index, ktorý zahŕňa viacero typov aktív.