Beta

Beta je ukazovateľ, ktorý meria relatívnu mieru volatility alebo systematického rizika fondu voči benchmarku. Beta na úrovni 1 znamená, že fond kopíruje vývoj benchmarku. Ak má Beta hodnotu 2, tak je dvojnásobne volatilnejšia (kolísavejšia) ako benchmark. Naopak, napr. beta s hodnotou 0,65 znamená, že fond je o 35 % menej volatilný ako benchmark.