Blue Chip

Spoločnosti, ktoré patria medzi najväčšie a najstabilnejšie v rámci trhu. Ich akcie sú vysoko likvidné a ich kolísavosť býva vo všeobecnosti nižšia.