Centrálna banka

Centrálna banka je inštitúcia, ktorá spravuje menovú politiku, peňažnú zásobu a základnú úrokovú mieru v krajine. Niektoré centrálne banky vykonávajú dohľad na finančným trhom. V kontraste s komerčnými bankami majú monopol na monetárnu bázu v krajine.